Bộ nhận diện Thương hiệu là một tập hợp thống nhất các thông tin, dấu hiệu đặc trưng của thương hiệu được thể hiện theo một số cách thức và tiêu chí nhất định đã được đặt ra nhằm truyền đạt tới Khách hàng và công chúng thông điệp truyền thông của tổ chức.

  1. Thể hiện thông điệp của tổ chức bằng hình ảnh và biểu tượng có tính hệ thống
  2. Đơn giản hoá: Biến những thông điệp bằng ngôn từ (dài và khó nhớ) thành những hình ảnh có tính cô đọng,
  3. Khơi gợi sự tin cậy và quan tâm
  4. Thuận lợi cho việc bán hàng, gia tăng doanh số.
  5. Gia tăng giá trị của tổ chức và doanh nghiệp
  6. Tạo niềm tự hào cho nhân viên

BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU BAO GỒM

BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

QUY TRÌNH TƯ VẤN VÀ THIẾT BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

QUY TRÌNH TƯ VẤN TƯ VẤN VÀ THIẾT BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU TẠI PLUS AGENCY.

QUY TRÌNH TƯ VẤN VÀ THIẾT BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

PLUS Agency luôn coi “ Sáng Tạo Là Lẽ Sống” , mọi sản phẩm của PLUS Agency đều thể hiện rất rõ triết lý này vì thế các bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào việc chúng tôi sẽ làm cho doanh nghiệp và tổ chức của các bạn trở nên khác biệt.

Bước 1: Nghiên cứu và Phân tích

Nghiên cứu và Phân tích (Research & Analysis)

Bước 2: Chiến lược

Đưa ra chiến lược (Strategy)

Bước 3: Thiết kế (Design)

Thiết kế (Design)

Bước 4: Tư vấn hỗ trợ Bảo hộ

Tư vấn hỗ trợ bảo hộ (Trademark protection)

Bước 5: Ứng dụng

Ứng dụng vào thực tế (Application)

Bước 6: Sản xuất Dự án

Thực hiện giai đoạn sản xuất Dự án (Implementation)

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI 

Hãy liên hệ với chúng tôi để có được giải pháp hiệu quả và tối ưu nhất cho doanh nghiệp của bạn!


CÁC DỊCH VỤ KHÁC