E.NUTS

PLUS AGENCY – ĐỒNG HÀNH TỪ NHỮNG BƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN CỦA E.NUTS

Thời gian triển khai : Từ tháng 9/2019 – hiện tại  – Launching từ (22/12/2019)

Các công việc Plus Agency triển khai

– Tư vấn chiến lược và thương hiệu

– Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu

– Tư vấn Chiến dịch: concept đồ họa

– Thiết kế cửa hàng, website

Kết Quả: Plus Agency đã xây dựng thương hiệu enuts như thế nào:

  • Định vị thương hiệu nổi bật theo hướng ẩm thực từ thiên nhiên tốt cho sức khỏe
  • Tập trung phát triển nội dung trên Fanpage, website theo định hướng rõ rang theo từng giai đoạn.
  • Hình ảnh sản phẩm đồng bộ, chuyên nghiệp
  • Lượng Fan tăng, tương tác tăng
  • Tư vấn kế hoạch kinh doanh hiệu quả hướng tới khách hàng mục tiêu
  • Nhận diện thương hiệu ấn tượng, thu hút
  • Khách hàng thân thiết tăng, lượng khách hàng mới tăng.