SEN HỒNG

SEN HỒNG CHUYÊN NGHIỆP HÓA NHỜ ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU VÀ CHIẾN LƯỢC MARKETING ĐÚNG ĐẮN

Thời gian triển khai : Từ tháng 12/2019

Triển khai : Từ tháng 12/2019

Tư vấn chiến lược và thương hiệu

– Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu

– Tư vấn concept đồ họa

– Thiết kế ấn phẩm

– Xây dựng và quản trị hạ tầng marketing

Kết Quả: PLUS AGENCY ĐÃ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN SEN HỒNG NHƯ THẾ NÀO?

  • Tư vấn chiến lược marketing
  • Định vị thương hiệu đúng đắn và khác biệt : phục vụ bằng sự tử tế
  • Xây dựng và đồng bộ hạ tầng Marketing – website, fanpage, youtube hiện đại
  • Bộ nhận diện thương hiệu đồng bộ ấn tượng
  • Tư vấn kế hoạch kinh doanh và hỗ trợ tư vấn quản trị doanh nghiệp
  • Lượng tương tác tăng
  • ð  Hình ảnh 1 Sen Hồng chuyên nghiệp trong toàn hệ thống các chi nhánh ở các tỉnh thành khác.